دانلود رایگان


پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت تولید بابک کاظمی - دانلود رایگانپاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت تولید بابک کاظمیدانلود پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت تولید بابک کاظمی،
در قالب ppt و در 376 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: شناخ

دانلود رایگان پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت تولید بابک کاظمیدانلود پاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت تولید بابک کاظمی،

در قالب ppt و در 376 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: شناخت تولید و فعالیت های تولیدی
مقدمه
تولید
تولید از نظر اقتصادی
ارزش افزوده
عوامل تولید
عوامل تولید از دیدگاه اقتصاددانان
نیروی کار
کار صنعتی
مهندسی عوامل انسانی (ارگونومی)
مدیریت
ماشین
انواع ماشین
ماشین آلات
ویژگی های ماشین آلات
ابزار یا افزار
انواع ابزار
ابزاردستی
ابزارآلات ماشینی
ماشین ابزار
انواع ماشین ابزار
مواد تولیدی
مواد خام
انواع مواد خام
مواد اولیه
انواع مواد اولیه
مواد غیر تولیدی
انواع مواد کمکی و مصرفی
تکنولوژی
اجزای تکنولوژی
مراحل ایجاد و تکامل تکنولوژی
انواع تکنولوژی
سازمان
سازمان تولیدی
شرایط تحقق تولید

فصل دوم: آشنایی با برخی مفاهیم در مدیریت تولید
نظام تولید
هدف نظام تولید
مسائل و مشکلات نظام تولید
اهم وظایف کارکنان نظام تولید
مدیریت تولید
اهداف مدیریت تولید
وظایف مدیریت تولید
انواع تصمیم گیریهای مدیریت تولید
انواع سازمان های مشمول تولیدی
مشارکت کنندگان در مدیریت تولید
مدیریت علمی
وظایف مدیریت
بهره وری
اهداف بهره وری
اختلاف بهره وری و تولید
کارآیی
اثربخشی
تعریف صنعت
انواع صنعت
کارخانه
کارخانه های شیمیایی
کارخانه های مکانیکی
تولید مداوم
تولید متناوب
واحد تولید
اسامی دیگر واحد تولید
مشخصات
عملیات سازگاری
نقش تحقیق و توسعه
واحدهایی که به طوردایم با واحد تحقیق و توسعه در ارتباط اند
1- واحد فروش
2- واحد تولید
3- واحد مالی
4- واحد تدارکات
5- واحد بررسیهای فنی
ضرورت ایجاد واحد نظام ها و روش ها
وظایف واحد بررسی های فنی
1- استاندارد کردن روشهای اجرای کار
2- بهبود روش ها
3- حرکت سنجی
4- روش سنجی
5- آموزش فنون پیشرفته اندازه گیری کار
6- استفاده مطلوب از مکان
7- تهیه برنامه تعمیرات و نگهداری
اهداف مهندسی روش ها
1- افزایش کارآیی و بهره وری
2- کاهش هزینه ها
3- حذف دوباره کاری ها
4- ایجاد تفکر تحلیلی در مدیران
5- محاسبه شاخص بهره وری
6- رایانه ای کردن کارها
7- جلوگیری ازضایعات
8- بهبود خدمات برای مشتریان
وظایف واحد برنامه ریزی
وظایف کارکنان واحد ساخت
وظایف واحد نظارت کیفی
وظایف واحد انبار

فصل سوم: ارزیابی طرح های صنعتی
مقدمه
جنبه های مختلف مورد بررسی در بررسی های اقتصادی
1- طراحی و انتخاب محل اجرای طرح
2- تعیین میزان و ترکیب محصول
3- برنامه ریزی
4- بازاریابی
5- تحلیل آثار اجرای طرح در مورد میزان اشتغال ، سطح قیمت ها و ...
شرط اول و لازم برای موفقیت یک طرح
شرایط مناسب برای استفاده از روش های سرمایه بر
شرایط مناسب برای استفاده از روش های کاربر
موارد مطرح در بررسی های اقتصادی
1- پیش بینی میزان فروش
2- قابلیت دسترسی به نیروی انسانی
3- برآورد کمی و کیفی نیروی انسانی موردنیاز
4- بررسی کشش تقاضا
5- چگونگی قیمت گذاری
6- بررسی شیوه های بازاریابی و تبلیغات
7- بررسی نظام توزیع
بررسی های فنی
اجزای بررسی های فنی
1- ماشین آلات فنی لازم
2- نیروی انسانی ماهر
3- مواد اولیه با توجه به مقدار و کیفیت مناسب
4- سوخت، آب و برق
5- سایر عوامل و خدمات موردنیاز
نکات مورد ارزیابی در بررسی فنی
1- موجودی مواد اولیه
2- زمان نصب و استقرار کارخانه
3- زمان تولید آزمایشی و ورود به مرحله بهره برداری
4- روش تولید و تکنولوژی
5- زباله های ناشی از تولید
6- ضایعات مواد
7- آلودگی های صوتی
عوامل فنی موثر در روش تولید
1- نوع و بازده کار ماشین
2- درجه و لزوم نظارت یا خودکار بودن
3- انعطاف پذیری خط تولید در ایجاد تنوع در محصولات
4- مواد اولیه
عوامل موثر در انتخاب روش تولید
1- قابلیت به کارگیری تکنولوِژی پیشنهادی
2- نیروی انسانی ماهر
3- تاثیر تکنولوژی در سرمایه گذاری، نیروی کار و قیمت تمام شده
4- نحوه انتقال تکنولوژی
5- درجه وابستگی به منابع خارجی
6- امکان اخذ دانش فنی
هدف بررسی مالی طرح
هزینه هایی که در بررسی مالی پیش بینی و محاسبه می گردد
1- هزینه های سرمایه ای (ثابت)
2- هزینه های بهره برداری
3- کل سرمایه گذاری در طرح
هزینه های سرمایه ای
تفاوت بین تحلیل های مالی و بررسی های اقتصادی
ضرورت پیش بینی وضع طرح در سال های آتی
برنامه ریزی اجرایی طرح های صنعتی
نظارت بر طرح های صنعتی
عوامل موثر در موقعیت جغرافیایی
1- میزان تقاضا و ظرفیت کارخانه
2- مواد اولیه
3- طراحی پروژه، تکنولوژی و تجهیزات
4- هزینه های فروش و اداری
5- نیروی انسانی
6- هزینه اجرای طرح
7- تجزیه و تحلیل مادی
عوامل موثر در هزینه های مکان یابی
عوامل موثر در انتخاب محل اجرای طرح
1- عوامل ثا بت (ایستا)
2- عوامل متغیر (پویا)
3 - عوامل عینی
4- عوامل کیفی و ذهنی
عوامل عینی
دلایل انتخاب نا مناسب محل اجرای طرح
مسایل ناشی از نا مناسب بودن محل اجرای طرح
1- مشکلات مربوط به مواد اولیه
2- مشکلات مربوط به تامین نیروی انسانی
3- مشکلات مربوط به کیفیت محل
مشکلات مربوط به مواد اولیه
مشکلات مربوط به تامین نیروی انسانی
مشکلات مربوط به کیفیت محل

فصل چهارم: طرح استقرار ماشین آلات
مقدمه
خط و مشی های مدریرت
طبقه بندی فرآیندهای ساخت
1- فرآیند ترکیبی و فرآیند تحلیلی
2- فرآیند مداوم و فرآیند منقطع
3- فرآیند تکراری و فرآیند غیرتکراری
فرآیندهای ترکیبی
فرآیند تحلیلی
فرآیند مداوم
فرآیند منقطع
فرآیند تکراری
فرآیند غیر تکراری
اهداف طرح استقرار داخلی
1- تحلیل فرآیند تولید
2- به حداقل رساندن زمان فرآیند عملیات
3- استفاده بهینه از فضای موجود
4- استفاده بهینه از نیروی انسانی
تدابیر تحلیل فرآیند تولید
1- استقرار تجهیزات در محلی مناسب
2- کاهش تراکم بیهوده مواد و نیروی انسانی
3- دسترسی سریع به خدمات تعمیرات و نگهداری
تدابیر به حداقل رساندن زمان فرآیند عملیات
مزایای طرح استقرار مطلوب
1- ایجاد سهولت و تسریع در تولید
2- افزایش بازدهی و کاهش هزینه ها
3- افزایش رفاه و بهبود روحیه کارکنان
4- سهولت نظارت بر کار کارکنان
موازنه
نتایج اصل موازنه
شیوه های استقرار ماشین آلات
1- بر مبنای محصول یا خط مستقیم
2- بر مبنای مراحل یا طریقه تولید
3- استقرار ترکیبی
4- استقرار محل ثابت
تولید خطی
شرایط استفاده از استقرار بر مبنای محصول
نقاط قوت
نقاط ضعف
استقرار برمبنای مراحل و نوع عملیات
استقرار بر مبنای مراحل
شرایط استفاده از استقرار برمبنای فرآیند عملیات
محاسن
کاهش هزینه ماشین آلات و نیروی انسانی
به حداقل رسیدن اوقات بیکاری ماشین و افراد
افزایش انعطاف پذیری ماشین آلات
سرپرستی تخصصی امکان پذیر است
افزایش کارآیی کارکنان
بهبود روحیه کارکنان
معایب
افزایش هزینه حمل و نقل
پایین بودن سرعت تولید
معطل ماندن سرمایه در کالای نیمه ساخته
نیاز به فضای زیادتر
افزایش هزینه های آموزش
افزایش هزینه های بازرسی
نیاز به وسایل تسریع کننده حمل و نقل
استقرار ترکیبی
استقرار محل ثابت
نمودار فرآیند عملیات
نمودار فرآیند عملیاتی
نمودار فرآیند اطلاعاتی

فصل پنجم: تعمیرات و نگهداری
مقدمه
دیدگاه های مربوط به تعمیرات و نگهداری
دیدگاه فنی
تعمیر
تعویض
تجدید و نوسازی
مالی
دیدگاه مالی
عوامل مد نظر در دیدگاه مالی
دوره بازگشت سرمایه
ریسک
هزینه سرمایه گذاری
ارزش فعلی
میزان بازگشت
سایر عوامل
دیدگاه مدیریت
عملیات که موجب افزایش قابلیت اعتماد و اطمینان ماشین آلات می گردد
اجرای تعمیرات
ذخیره قطعات یدکی
تامین گروه های تعمیراتی
تعمیرات حفاظتی
تعمیرات اتفاقی
فواید برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری
1- افزایش عمر مفید ماشین ها
2- کاهش هزینه تعمیرات
3- سالم سازی محیط
4- پیش گیری از حوادث
5- تقلیل زمان از کارافتادگی
مزایای نظام تعمیرات و نگهداری
حفظ سرمایه های مادی
افزایش بازدهی
افزایش عمرمفید کارخانه
افزایش امنیت شغلی کارکنان
نظارت بهتر بر هزینه های تعمیرات
ایجاد محیطی امن برای کارکنان
ارزش و اهمیت قطعات یدکی
روش تهیه قطعات یدکی

فصل ششم: بررسی کار
مقدمه
روش سنجی
نتایج حاصل از حرکت سنجی
استفاده موثر از نیروی انسانی
بهسازی کار
استفاده از حرکات صحیح بدن انسان
بهبود محل اجرای کار
بهبود وسایل کار
ایجاد هماهنگی بین کارهای افراد
مراحل بررسی
اصول صرفه جویی در حرکات
تامین فضای کافی برای کار
استفاده از کمترین تعداد حرکات
حذف موارد تاخیر
ایجاد هماهنگی در حرکات
بهبود محل کار
بهبود شرایط فیزیکی محیط کار
انواع نمودار وضع موجود حرکات
1- نمودار انسان و ماشین
2- نمودار حرکات دست راست و چپ
بررسی حرکات و تصحیح و بهبود جریان کار
ثربلیگ
حرکات از ساده ترین تا پیچیده ترین
بهبود فضای کار
استفاده ازکمترین تعداد حرکات
ایجاد توازن در حرکات
بهبود محل کار
بهبود وضعیت فیزیکی محیط کار
کارسنجی
زمان سنجی: اندازه گیری زمان لازم
موارد استفاده از زمان سنجی
مهم ترین کاربرد زمان سنجی
وسایل لازم برای زمان سنجی
مراحل زمان سنجی
جمع آوری اطلاعات
تشریح اهداف
تجزیه کار
تعیین زمان اجرا
تعیین دفعات نمونه برداری
تعیین ضریب مهارت
تعیین زمان متوسط اجرای کار
دلایل تفکیک عوامل تشکیل دهنده کار
نکات ضروری در تعیین اجزای هر کار
عنصر تشکیل دهنده کار
روش های اندازه گیری و ثبت زمان عناصر تشکیل دهنده کار:
روش مداوم (تراکمی یا افزایشی)
روش منقطع
عوامل موثر بر خطاهای مشهود
اجرای متفاوت یک کار مشابه توسط کارکنان مختلف
شرایط متفاوت محیط فیزیکی
تفاوت در مهارت کارکنان
مشابه نبودن وسایل و مواد
اشتباهات کارشناس ناظر
عوامل متوازن کننده
عوامل مهارت و کوشش
روش ام. تی. ام

فصل هفتم: نظام نظارت بر موجودی
مقدمه
نظارت بر موجودی
هدف از استقرار نظام نظارت بر موجودی
انگیزه های ایجاد نظام نظارت بر موجودی
اهمیت نظارت بر موجودی
فواید استقرار نظارت بر موجودی
طبقه بندی کالا از نظر کاربرد
1- مواد خام و اولیه
2- اجزا و قطعات
3- کالای تکمیل شده
4- کالای در جریان ساخت
5- قطعات و لوازم یدکی
6- مواد مصرفی و ملزومات
طبقه بندی کالا از نظر سرعت مصرف
1- اجناس کثیرالمصرف یا سریع المصرف
2- اجناس کم مصرف یا کند مصرف
3- اجناسی که از لحاظ سرعت در حد متوسط قرار دارد
هزینه های شروع تولید
هزینه های سفارش
هزینه نگهداری
فرمول و منحنی هزینه های نگهداری
هزینه های خرید
فرمول هزینه خرید
منحنی هزینه خرید
هزینه های کسری
هزینه های مختلف موجودی
مقدار اقتصادی سفارش
زمان سفارش
روش تعیین مقدارمقرون به صرفه (اقتصادی) سفارش
فرمول های نظارت بر موجودی
مثال
حداقل موجودی
تقسیم بندی ذخیره احتیاطی
1- ذخیره احتیاطی عادی
2- ذخیره احتیاطی بحرانی
عوامل موثر در تعیین مقدار ذخیره احتیاطی
1- وضع بازار.
2- نوع جنس .
3- محل ، ظرفیت و موقعیت انبار
حداکثر موجودی
میزان موجودی در نقطه سفارش
زمان انتظار
عوامل موثر در تعیین موجودی
1- نیازهای روزمره در وضعیت عادی
2- میزان مصرف در وضعیت عادی
3- زمان انتظار
4- نوسانات قیمت ها
5- نوسانات فصلی قیمت ها
6- مکان، ظرفیت و محدودیت های انبار
7- تغییرات احتمالی از نظر وضعیت مصرف و الگوها
8- وضعیت کالا از نظر فرسودگی، زنگ زدگی و ...
9- قابلیت تعویض و کاربرد کالاها با یکدیگر
10- وضعیت انحصار
11- امکانات مالی برای ذخیره سازی
12- طرح های آینده سازمان
13- روند گسترش فعالیت ها و پیش بینی امکانات آتی سازمان
14- با صرفه ترین مقدار سفارش
محاسبه نقطه سفارش

فصل هشتم: برنامه ریزی و نظارت بر تولید
مقدمه
برنامه ریزی تولید
عوامل موثر در تولید
سطوح برنامه ریزی سازمانهای صنعتی
وظایف و مسئولیت های مهندس طراح در تهیه نقشه آبی
تهیه نقشه قطعات محصول
تعیین شکل ، اندازه و دقت مورد نیاز در ساخت محصول
تعیین جنس مواد مصرفی
تعیین کارگاهی که در آن قطعه ساخته شود
تعیین نام وشماره فنی محصول
پرداخت های ضروری نهایی
وظایف و مسئولیت های مهندسی روش ها در تهیه برگ مسیر کار
1- تعیین نوع، نحوه و ترتیب عملیاتی که روی مواد اولیه انجام تا تبدیل به محصول گردد
2- تعیین زمان لازم برای اجرای هر یک از عملیات
3- تعیین نوع وسایل کمکی برای اجرا و عملیات
4- تعیین سرعت ماشین در مراحل مختلف عملیات
5- تعیین مکانیزم تغذیه ماشین با مواد
6- تعیین نحوه راه اندازی ماشین
پیش فرض های مربوط به سه عامل اصلی تولید
1- هیچ گونه ضایعاتی در عملیات تولیدی به وجود نمی آید
2- کلیه کارکنان با بازده 100% کار می کنند
3- هیچ تاخیری در عملیات تولیدی به وجود نمی آید
نظارت بر تولید
ماهیت برنامه ریزی و نظارت تولید
وظایف بخش برنامه ریزی و نظارت به تولید
1- کمک به تهیه برنامه های زمان بندی اصلی
2- تهیه طرح های تامین نیروی انسانی
3- دریافت سفارش ها
4- تجزیه محصولات سفارش شده به اجزا و عناصر تشکیل دهنده آن ها
5- تعیین مواد اولیه لازم
6- نظارت بر انبار مواد اولیه
7- همکاری با مهندسان صنعتی جهت تصمیم گیری درباره روش ساخت کالاهای جدید
8- تهیه و تنظیم دستورالعملهای ساخت
9- تهیه برنامه زمانبندی برای به اجرا در آوردن عملیات
10- حصول اطمینان از فراهم بودن کلیه عوامل برای تولید
11- تصمیم گیری برای سپردن کارها به افراد و ماشین
12- رهبری جریان حرکت مواد طی عملیات
13- دریافت گزارشها و مقایسه با برنامه پیش بینی شده
14- تشریک مساعی در برطرف کردن علل تاخیر
15- اعمال تغییرات لازم در برنامه ها
16- بررسی انبار اجزا ی ساخته شده
17- همکاری با بخش فروش در بررسی انبار محضولات تکمیل شده
18- تهیه گزارشات از پیشرفت کار
19- همکاری در تعیین قیمت تمام شده
مراحل طراحی نظام برنامه ریزی و نظارت
1- نظارت بر موجودی
2- تعیین مسیر
3- زمان بندی عملیات
4- توزیع کار
5- امور نظارت بر تولید
مراحل طراحی نظام برنامه ریزی و نظارت تولید
بررسی اطلاعات مربوط به خصوصیات کالا
2- ایجاد مرکز اطلاعاتی
اطلاعات مربوط به خصوصیات کالا
پیش بینی فروش
پیش بینی صنعت
اهمیت پیش بینی فروش
روشهای پیش بینی فروش
1- روش های نظری (کیفی)
محاسن روش نظری
شاخص های اقتصادی
2- روش های آماری و محاسباتی (کمی)
محدودی تهای تجهیز نیروی انسانی
وظیفه بخش برنامه ریزی و نظارت بر تولید
نقش واحد کارگزینی در سازمان صنعتی
کار مستقیم
کار غیرمستقیم
انواع ابزار
بار ماشین
اطلاعات مندرج در برگ بار
ضریب کارآیی
ضریب وازدگی
فرمول میزان مواد اولیه مورد نیاز برای تولید مقدار قطعات سالم
عوامل موثر در تصمیم گیری برای خرید یا ساخت
1- بررسی و مقایسه مخارج
2- میزان اطمینان به کیفیت
3- تاریخ تحویل
4- میزان قطعات مورد احتیاج
5- قدرت تولیدی
6- مهارت کارگران
مهم ترین ضابطه برای خرید یا ساخت
تامین کنندگان اجزا و قطعات در کارخانه
تدابیر مربوط به عوامل تولید
تدابیر لازم برای تامین عوامل تولید با توجه به نوسانات تقاضا
روش های مختلف برای بهره گیری از ماشین آلات محدود برای تولید مقدار معینی محصول

فصل نهم: نظام نظارت کیفی
مقدمه
کیفیت
عوامل موثر بر کیفیت
مسائل مطرح در کیفیت درصورت استفاده از تعریف کیفیت متناسب بودن با هدف است
1- کیفیت طرح
2- کیفیت تطابق با کیفیت اجرا
مرغوبیت در طراحی محصول
کیفیت طرح
کیفیت تطابق (کیفیت اجر )
نظارت بر کیفیت از دید والیس
تعریف نظارت بر کیفیت
نظارت بر کیفیت آماری
زمینه های ایجاد نظارت بر کیفیت مطلوب
شیوه های سازماندهی واحد نظارت بر کیفیت
شیوه های مشارکت کارکنان
هدف از نظارت کیفی
شرط اصلی تامین هدفهای سازمان های تولیدی و بازرگانی
مشخصاتی که موجب ارزیابی کیفی می شوند
نگرش جدید به نظارت کیفیت
نتایج حاصل از برنامه نظارت کیفی
عوامل مستقیم مرتبط با نظارت کیفی
اقدامات لازم جهت بهبود کیفیت یک محصول
1- آموزش کارکنان
2- افزایش بهره وری
3- کاهش تنوع کالا
4- تطبیق ویژگیهای کالا با معیارهای مربوط
5- رضایت مصرف کننده .
فواید ناشی از کاربرد روش ها و فنون نظارت کیفی
1- رضایت مصرف کننده
2- افزایش بهره وری
3- ارتقای روابط و مناسبات انسانی
4- بهبود کیفیت فرآورده ها
5- افزایش تولید
6- جلوگیری از خسارت جانی و مالی
7- صرفه جویی در هزینه ها و افزایش درآمدها
8- جایگزینی ضوابط به جای سلایق افراد
تاثیر نظارت کیفی بر افزایش بهره وری
تاثیرات نظارت کیفی در ارتقای روابط انسانی
1- بهبود ارتباط افراد در سطوح مختلف
2- اعتماد خریدار و فروشنده به یکدیگر
3- تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده به وسیله مدیریت جهت بهبود مسائل خط تولید
4- ترویج مفاهیم کیفیت در سطوح مختلف
5- ایجاد حفظ مسئولیت در کارکنان
6- افزایش تمایل مصرف کننده به قبول کالای مرغوب
7- کاهش حوادث صنعتی
8- ایجاد یکنواختی در کالاها
9- ایجاد مبنا برای بهبود معیارها
تاثیر نظارت کیفی بر بهبود کیفیت فرآورده ها
شیوه متداخل برای طبقه بندی محصول
مناسب بودن برای استفاده
درجه مرغوبیت
انطباق با معیارها
زمینه های طرح کیفیت
منحنی ارتباط بین سطح کیفیت و میزان فروش
ارتباط بین سطح کیفیت با میزان هزینه
سطح مطلوب کیفیت
هزینه کیفیت
روش های بازرسی محصول
محدودیت های بازرسی تمام محصولات
موقعیت لازم فرآیند تولید برای نمونه گیری
فواید روش نمونه برداری
1- کاهش هزینه ها
2- کاهش مدت بازرسی
3- افزایش دقت بازرسی
4- ارائه تصویر واضح تری از روند کلی تولید
نمونه برداری پذیرش
نظارت بر عملیات
نمودار نظارت بر کیفیت
نمودارهای نظارت بر متغیرها
1- نمودارهای نظارت بر کالاهای معیوب
2- نمودارهای نظارت بر عیب های موجود در کالا
تفاوت واژه معیوب و عیب
انواع نمودارهای کمی
1- نمودار X یا معدل.
2- نمودار R یا دامنه
انواع نمودارهای کیفی
1- نمودار d یا تفاوت بر تعداد اقلام معیوب
1- نمودار p یا تفاوت بر نسبت اقلام معیوب
1- نمودار c
نمودار X و فرمول آن
عوامل نمودار X
انحراف معیار و فرمول آن
انحراف معیار
تعریت نمودار R و فرمول آن
چگونگی محاسبه نسبت اقلام معیوب یا نسبت خرابی ها
فرمول نمودار d
فرمول حد ود نمودار P
مواقع استفاده از فرمول P
کاربرد نمودار C
فرمول نمودار C

فصل دهم: روش های ریاضی
نقطه سر به سر
ماهیت نمودار نقطه سر به سر
دلیل سودمندی نقطه سر به سر
هزینه های ثابت
هزینه های متغیر
مفروضات اساسی در استفاده از تحلیل نقطه سر به سر
رسم نمودار نقطه سر به سر
ترسیم چند نمودار
اهمیت نسبی هزینه های ثابت
تحلیل تغییرات قیمت
انواع تصمیم های مدیران که باعث تغییر درنقطه سربه سر می شود
1- تغییر در میزان تولید .
2- تغییر در ترکیب ساخت کالا
3- تغییر در هزینه های ثابت و متغیر
4- تغییر در قیمت فروش
5- افزایش ساعات کارگران و مزدها
محدودیت های نقطه سر به سر
1- عدم استفاده در بلندمدت
2- برای کلیه عملیات تولیدی نمی توان از یک نمودار استفاده کرد.
3- عدم یکنواختی هزینه های متغیر
4- تغییرات در هزینه های ثابت
5- عدم دقت در جمع آوری و ارزیابی اطلاعات و ارقام، نتیجه مطلوب حاصل نمی شود
کاربرد نمودار نقطه سربه سر در مدیریت تولید
روش های پرت و سی . پی . ام
تفاوت روش های پرت و سی . پی . ام
هدف طرح
مراحل استفاده از فن پرت
1- تعریف هدف طرح
2- مشخص کردن فعالیت ها
3- مشخص کردن ارتباط بین فعالیت ها از لحاظ توالی، تقدم و تاخر
4- احتساب زمان مورد نیاز
5- ترسیم نمودار
6- تعیین مسیر بحرانی
7- احتساب اوقات کند کاری (فرجه)
8- جرح و تعدیل در شبکه
فعالیت
رویداد
چگونگی رابطه هر فعالیت با فعالیت دیگر
سه برآورد زمانی برای هر فعالیت
1- زمان خوش بینانه (a)
2- زمان بد بینانه (َb)
3- زمان محتمل (c)
فرمول برآورد، زمان مورد نیاز
نمودار شبکه پرت فرضی
مسیر بحرانی
زمان کندکاری یا فرجه
ساز و کارهای کوتاه کردن مسیر بحرانی
سری های زمانی
روند
شیوه های محاسبه روند
معدل نصف گروه
معدل متحرک
روند در اصطلاح ریاضی
شروط ترسیم خط روندپاورپوینت خلاصه کتاب مدیریت تولید بابک کاظمی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نقشه ساختمان بتنی 4 طبقه 4 واحدی

تحقیق حفر تونل

پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره 60

پاورپوینت آلودگی هوا در محیط های باز و محیط های بسته

پاورپوینت آب در خاک دو بعدی

پاورپوینت خلاصه کتاب باغبانی عمومی دکتر روح انگیز نادری

پاورپوینت طبقه بندي علفكش ها

پاورپوینت استاد معماری سیدهادی میرمیران

پاورپوینت نظام سرمایه داری