دانلود رایگان


تحقیق بررسي تاثير شيوه‌ هاي فرزندپروري بر رشد اجتماعي كودكان - دانلود رایگانتحقیق بررسي تاثير شيوه‌ هاي فرزندپروري بر رشد اجتماعي كودكاندانلود تحقیق با موضوع بررسي تاثير شيوه‌ هاي فرزندپروري بر رشد اجتماعي كودكان،در قالب word و در 91 صف

دانلود رایگان تحقیق بررسي تاثير شيوه‌ هاي فرزندپروري بر رشد اجتماعي كودكاندانلود تحقیق با موضوع بررسي تاثير شيوه‌ هاي فرزندپروري بر رشد اجتماعي كودكان،در قالب word و در 91 صفحه، قابل ویرایش، شامل:

چكيده
فصل اول:كليات پژوهش
مقدمه
طرح مسئله
ضرورت و اهميت پژوهش
اهداف پژوهش
پرسش‌ هاي پژوهش
فرضيه هاي پژوهش
متغيرهاي پژوهش
تعاريف پژوهش

فصل دوم:مقدمه
الف) رشد اجتماعي
رشد اجتماعي در دوران هاي مختلف
رشد اجتماعي در دوره‌ پيش دبستاني
رشد اجتماعي در دبستان
رشد اجتماعي در نوجواني
اهداف رشد اجتماعي
نظريه يادگيري اجتماعي بندورا
مطالعات عروسك بلوبد
تاريخچه‌ فرزندپروري
شيوه‌ فرزندپروري ازنظر باوم مريند
شيوه مقتدرانه
شيوه سهل انگاري
شيوه خودكامه
الگوي جديد فرزند پروري بام مريند
نظريه‌هاي مربوط به شيوه‌ي فرزند پروري
پژوهش‌هاي انجام شده در خارج و داخل كشور

فصل سوم:مقدمه
جامعه آماري پژوهش
نمونه و روش نمونه‌گيري
ابزار پژوهش
الف) مقياس شيوه‌هاي فرزند پروري
روايي
پايايي
تهيه نسخه فارسي
نمره گذاري
مقياس رشد اجتماعي و ايلند
پايايي
اعتبار
روش جمع آوري داده‌ها
روش آماري
فرمول ضريب هم بستگي پيرسون
تحليل داده‌ها

فصل چهارم:
مقدمه
بخش اول: توصيف نمرات به دست آمده از آزمون‌هاي رشد اجتماعي
وايلند و روش فرزند پروري باوم مريند
1- نتايج بدست آمده از روش فرزند پروري
2- داده هاي آماري مربوط به آزمون رشد اجتماعي وايلند
3- داده‌هاي آماري مربوط به آزمون فرزند پروري سهل گيرانه
4- داده‌هاي آماري مربوط به آزمون فرزند پروري مستبدانه
5- داده‌هاي آماري مربوط به آزمون فرزند پروري آزاد منشانه
بخش دوم: بررسي فرضيه‌هاي پژوهش
1- بررسي فرضيه اول پژوهش
2- بررسي فرضيه دوم پژوهش
3- بررسي فرضيه سوم پژوهش

فصل پنجم:
بحث و نتيجه گيري
محدوديت‌هاي پژوهش
پيشنهادها

فصل ششم:
خلاصه پژوهش
فهرست منابع


چكيده تحقیق:
در پژوهش‌ حاضر، به بررسي تاثير شيوه‌هاي فرزند پروري بر رشد اجتماعي كودكان پرداخته شده است. در پژوهش، تعداد 60 نفر به عنوان گروه نمونه به شكل انتخاب در دسترس دبستان كيمياي سعادت منطقه 3 تهران انتخاب شده است.

براي سنجش روش فرزندپروري، از آزمون بامريند و براي سنجش رشد اجتماعي كودكان از آزمون وايلند استفاده گرديده است و بدين منظور هر دو آزمون توسط والدين پاسخ داده شده است و داده هاي آماري بدست آمده توسط روش‌هاي آماري توصيفي و استنباطي محاسبه گرديده است.
نتايج پژوهش حاكي از آن است كه در بين سه سبك فرزند پروري (مستبدانه، سهل گيرانه و آزاد منشانه)، فقط بين سبك فرزندپروري آزاد منشانه با رشد اجتماعي ارتباط معناداري وجود دارد. به اين معنا كه انتخاب سبك فرزندپروري آزاد منشانه از سوي والدين به افزايش رشد اجتماعي كودكان منجر مي شود.


تحقیق بررسي تاثير شيوه‌ هاي فرزندپروري بر رشد اجتماعي كودكان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


تحقیق اقلیم شناسی ماسوله

تحقیق مديريت اصلاح الگوي مصرف و راه كارهاي كنترل مصرف در بخش كشاورزي و آب

تحقیق اعتصاب

تحقیق اقلیم شناسی ماسوله

پاورپوینت مفاهیم مدیریت بازار

تحقیق آموزش و پرورش

تحقیق مجلس هفتم و آزمون بودجهنقشه زمین شناسی شهرستان دره شهر

شبيه سازي و آموزش کولیس دیجیتال با استفاده از Flash Player